) HUS estate Документи и етапи
Hus Estate
Пловдив +359 895 222 444
София: +359 882 330 022

Блог

Документи и етапи

06.07.2022

Когато разговаряме с клиентите си, относно покупката на имот, знаем, че това е най-голямата инвестиция, която те ще направят в живота си. Закупуването на дом не е лесна задача. Ние от Хъс Естейт добре знаем това и сме готови да споделим няколко основни и много важни стъпки, които сме научили по време на нашата практика.

Как да резервирате имот?


След като сте избрали вашия имот, е време за неговата „резервация“.
Резервирането на имот представлява „запазването“ му за определен период от време, срещу предоставяне на определена сума пари  – депозит или капаро.

Размерът на депозита, както и срокът, през който е „валидна“ резервацията, са описани в т.нар. депозитно споразумение. Това е документът, който се подписва между двете страни - продавача и купувача. Той описва всички права и задължения на двете страни. По този начин си гарантирате правото жилището да не бъде показвано на други купувачи, (т.е. да го спрете от продажба). 

След подписване на депозитното споразумение, следва изготвяне и подписване на предварителен договор.


Защо е важен предварителния договор?

Предварителният договор представлява официален документ, който предшества окончателния договор и най-просто казано, „отлага“ във времето финализирането на сделката.

В случай, че имате възможност бихте могли и директно да прехвърлите имота с нотариална сделка – без предварителен договор за покупко-продажба.

Чрез подписването на предварителен договор двете страни се съгласяват с условията по покупко-продажбата, както и се задължават да финализират сделката и да сключат окончателния договор за имота. 

Предварителният договор съдържа всички детайли по сделката – пълна информация за имота, цена и схеми на плащане, срокове за сключване на окончателен договор, неустойки при неизпълнение и т.н. При покупка директно от инвеститор, ще получите примерен предварителен договор, изготвен от юрист, което е гаранция и за неговата прецизност и правна издържаност.
Важно е да се отбележи, че с предварителния договор не се прехвърля правото на собственост. Сделката се финализира и собствеността на имота се прехвърля със сключването на окончателния договор.
 

Какво представлява окончателния договор?

С окончателния договор за покупко-продажба на имот, продавачът прехвърля собствеността на купувача, срещу предварително определената за това цена. Окончателният договор се подписва от двете страни пред нотариус, който прави проверка на документите по сделката и установява дали са спазени всички законови изисквания по нея. Също така се подписва и Договор за управление и поддръжка. Продавача предоставя всички необходими документи за подписване на окончателен договор /нотариалната сделка/.

Резервиране

С подписването на депозитно споразумение, Вие си гарантирате имота, който сте си избрали.

Избор на имот

След като сте огледали всички възможности и вече сте избрали своя имот е време за неговата резервация. ФИНАЛНИ СТЪПКИ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ

Подписване на предварителен договор

С подписването на предварителния договор двете страни – продавач и купувач се споразумяват за условията, описани в него, а именно:

Имот
Цена
Срок
Неустойки

Финализиране на сделка

Финализирането на сделката се извършва пред нотариус, като се предава владението върху имота.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Контакти

Набери