Hus Estate
Пловдив +359 895 222 444
София: +359 882 330 022

Контакти

Офис Продажби Пловдив

Анна Герова

Отдел ,,Продажби"
Анна Герова
тел: +359899555777
E-mail: gerova@husestate.com

Петя Христева

Отдел ,,Продажби"
Петя Христева
тел: +359896777444
E-mail: hristeva@husestate.com

Анелия Димова

Отдел ,,Продажби"
Анелия Димова
тел: +359890444222
E-mail: dimova@husestate.com

Люба Стаменова

Отдел ,,Продажби"
Люба Стаменова
тел: +359890444777
E-mail: stamenova@husestate.com

Офис Продажби София

Михаил Боцов

Експерт продажби
Михаил Боцов
тел: +359882330022
E-mail:sales@husestate-sofia.com

Мира Хаджифилева

Мениджър продажби
Мира Хаджифилева
тел: +359882110022
E-mail:sales@husestate-sofia.com

Инвеститорски контрол

Нора Петканова

Юрисконсулт
Нора Петканова
тел: +359887141123
E-mail:petkanova@husestate.com

инж. Христо Русинов

Инженер инвеститорски контрол
инж. Христо Русинов
тел: +359885300150
E-mail:rusinov@husestate.com

инж. Несрин Селим

Специалист ПТО
инж. Несрин Селим
тел: +359885900150
E-mail:selim@husestate.com

инж. Саша Деленска

Специалист ПТО
инж. Саша Деленска
тел: +359885300510
E-mail:delenska@husestate.com

инж. Никола Бекирски

Технически ръководител
инж. Никола Бекирски
тел: +359889300783
E-mail:bekirski@husestate.com

Екатерина Илиева

Технически сътрудник
Екатерина Илиева
тел: +359889300193
E-mail:ilieva@husestate.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Контакти

Набери